Genel Bilgi

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB)

Keşan, İpsala, Enez ilçe belediyeleri ile Beyendik, Çamlıca, Mecidiye, Paşayiğit,
Yenimuhacır, Esetçe, Hacı, İbriktepe, Kocahıdır, Sultan, Yenikarpuzlu belde belediyeleri
Birlik Tüzüğü Bakanlar Kurulu’nda onaylanmış ve karar Resmi Gazete’de 12/ 07/ 2006
tarihinde yayımlanmıştır.

Birlik nüfusu: 110.532, Atık miktarı: 46.799 ton/yıl

20 yıl hizmet verecek şekilde planlanan 160.400 m² alana sahip düzenli depolama sahası
ile kompost tesisi projesinin ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci devam etmektedir.