TESİSLER

Adsız

Keşan, Enez ve İpsala Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi, GÜNEKAB üyesi belediye sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların,

Türkiye ve AB Katı Atık Mevzuatına uygun olarak taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, bertaraf edilmesi, sızıntı sularının arıtılması

ve depo gazlarının değerlendirilmesi bileşenlerini kapsayan bütünleşik bir   “Katı Atık Yönetim  Sistemi” dir.

 

 

7380-kesan-belediyesi-gunekab-bunyesinde-sirket-kuracak-400x0

Güney Edirne Katı atık Birliği 21.06.2006 Yılında bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş olup birliğin üyeleri Keşan , Enez İpsala belediyeleri ,Yenimuhacır, Esetçe, Yenikarpuzlu, Beğendik belde belediyeleri ve    il özel idareye bağlı köylerdir.

Tesisin geçici faaliyet belgesi (GFB) 14.03.2016 yılında alınarak 18.03.2016 tarihinde 2 yıllığına sahanın işletimi ihale usulü yüklenici firmaya verilerek sahaya katı atık alımına başlanmıştır.Sahaya bakanlığın belirlemiş olduğu atık kodlarının haricinde atık alımı yasaktır.

 

 

 

5a6ac196530e9

 

Geçici faaliyet belgesinden sonra sahanın işletimi için bakanlığın verdiği çevre lisans belgesi 12.04.2017 tarihinde alınmış olup 5 yıl süre ile geçerliliği bulunmaktadır.

17 yıl hizmet verecek şekilde planlanan 160.400 m2 alana sahip düzenli depo sahasında 1.lot 44.380 m2,2 Lot 33.800 m2 dir

20 yıl içinde sahaya gelecek katı atık miktarı 1.7milyon m3 olarak planlanmıştır.

 

 

7380-kesan-belediyesi-gunekab-bunyesinde-sirket-kuracak-400x0

Mevcut durumda Düzenli Depolama Sahası , Tıbbi Atık Sterilizasyon ünitesi ve Kompost Tesisi bulunmaktadır.  Şuan için Belediye Meclisinden alınan karar doğrultusunda mevcut saha , Tıbbi Atık Tesisi , Kompost Tesisine ilave olarak Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ve Aktarma İstasyonu yapımı ihaleye çıkarılmiştır. İhale 24.11.2017 tarihinde yapılacaktır.İhale kapsamnında yapılacak olan sahanın işletimine ilave olarak yapılacak olan Mekanik Ayırma Tesisi sözleşme imzalanmasında itibaren 2 yıl içinde , Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi 2 yıl içinde ve Aktarma İstasyonu 9 ay içinde bitirilecektir. Söz konusu ihale kapsamında işler 25 yıl süre ile sınırlı gayri hak tahsis edilmesi sureti ile işletilicektir .Bu işletim esnasında birlik üyeleri sahaya doktükleri katı atıklar için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir

 

 

7380-kesan-belediyesi-gunekab-bunyesinde-sirket-kuracak-400x0

 

  • Tesise gelen toplam katı atık miktarı 74834.51 ton
  • Birlik üyesi olmayan yerlerden gelen katı atık miktarı 2953.00 ton
  • Tıbbi atık sterilizasyon ünitesine gelen Toplam tıbbi atık miktarı 127.770 ton’dur

 

 

 

Adsız

 

 

Oluşan metan gazlarının sıkışıp patlaması önlemek amacı ile çöp sahasının üzerine konumları uygulama projelerinde belirlenen gaz bacaları dikilmektedir ve bu gaz bacalarında aylık çıkışı izlemek için numuneler alınmaktadır.

 

 

 

 

 

7380-kesan-belediyesi-gunekab-bunyesinde-sirket-kuracak-400x0

 

Düzenli depolama sahasında katı atıklardan kaynaklı sular ayrı bir havuzda toplanmaktadır.

Sızıntı suyu havuzunda ve gözlem kuyularından belirli periyotlarda numuneler alınarak suyun karakterizasyonu ve saha dışına kaçak sızıntı suyu olup olmadığı belirlenmektedir.

Düzenli depo sahasının işletiminde sahaya gelen atıklar belirlenen yüksekliğe geldikten sonra sıkıştırılarak toprak örtü ile kapatılmaktadır .Böylece hem kötü koku giderimi ve çöplerin uçuşması önlenmektedir

 

Adsız

 

Hastane , sağlık kuruluşları ve özel firmalardan toplanan tıbbi atıklar , tıbbi atık sterilizasyon ünitesinde ,sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra parçalanıp düzenli depolamada bertaraf edilmektedir